REPUBLIČKO TAKMIČENJE TALENATA – preliminarni rezultati

Prvo ide redni broj, pa ime i prezime, predmet, bodovi na testu, bodovi za rad.

1 Katarina Mihajlović Biologija 44 50
2 Aleksandra Stojčev Biologija 22 23
3 Andrea Tomić Biologija 36 49
4 Anđela Bošković Biologija 28 42
5 Vido Mladenović Biologija 28 46

6 Nemanja Pavlović Biologija 22 42

7 Nenad Popović Geografija 47 39
8 Čedomir Timovski Geografija 39 37
9 Branka Trujkić Ekologija 36 42
10 Jelena Pavlović Ekologija 45 48
11 Milica Atanacković Ekologija 49 48
12 Nevena Kostić Ekologija 45 46
13 Nikola Ristić Ekologija 42 50
14 Sonja Nikolić Ekologija 40 42
15 Ana Živojinović Engleski jezik 14 41

16 Dijana Cocić Engleski jezik 35 40
17 Ivan Cvetković Engleski jezik 41 40
18 Ilija Jogrić Engleski jezik 40 42
19 Ilija Pušica Engleski jezik 44 40
20 Luka Ranđelović Engleski jezik 41 45
21 Nina Vukić Engleski jezik
22 Stefan Petrović Engleski jezik 50 39
23 Aleksandar Zdravković Informatika 25
24 Boris Firicki Informatika 30
25 Branko Denčić Informatika 28

26 Miloš Simonović Informatika 23
27 Nemanja Malašević Informatika 38
28 Nikola Spasić Informatika
29 Andrija Adamović Istorija 25 50
30 Marica Mišić Istorija 41 50
31 Milica Đorđević Istorija 31 50
32 Miljana Stojanović Istorija 43 50
33 Nemanja Korać Istorija 48 50
34 Stefan Maksimović Istorija 45 43

35 Dragan Božinović Matematika 45 41
36 Maja Trumić Matematika 45 49
37 Uroš Antić Matematika 35 32
38 Natalija Milivojević Srpski jezik 37 45
39 Nemanja Aksić Hemija 39 47