Budite mentor nekom učeniku – đaku, studentu, uvedite ga u svet nauke

Budite mentor nekom učeniku – đaku, studentu, uvedite ga u svet nauke.
Uložite svoje vreme koje možda najviše košta na svetu, ako imate finansijskih mogućnosti budite sponzor njihovih aktivnosti, pomognite rad. Sve će se to nekada vratiti višestruko, možda ne Vama lično, ali svima zajedno u svetu obavezno.

Nauka nije samo u novcu, elitizmu i elitnim školama. Dobre ideje mogu nastati i bez opterećenja materijalnim vezama i željom za bogatstvo, ono dolazi kao rezultat napredovanja i potvrđivanja na tržištu u nekoj naučnoj oblasti. Zato treba pomoći i negovati naučno tehničko stvaralaštvo i u malim sredinama kao sto su borski i zaječarski okrug.

Pozdrav sadašnjim i budućim mentorima, čuvarima tradicije nauke, volontarizma, i želje da nauka ima svoje naslednike. Pomognimo mladim i talentovanim učenicima željnim znanja i nauke da istraju na svom putu u skladu sa mudrom poslovicom velikog svetskog naučnika Nikole Tesle: “Kada se prirodna sklonost razvije u strastnu želju, čovek napreduje svom cilju kao u čarobnim čizmama”.