Republičko takmičenje DPIOS2020 održaće se 04. aprila 2020.

ucenikRepubličko takmičenje DPIOS2020 održaće se 04. aprila 2020. godine.

Razmatraju se načini realizacije navedenog takmičenja i bićete obavešteni preko sajta takmičenja.

www.dpios.cezarbor.com