Dostavljanje predloga tema za Regionalno takmičenje talentovanih učenika je do 20.01.2020.

 Obaveštavaju se učenici i mentori ukoliko do sada nisu dobili obaveštenje u svojoj školi, da je dostavljanje predloga tema za Regionalno takmičenje talentovanih učenika 20.01.2020. na mejl Centra za talente Bor.